Dyrkning af raps

Raps er i stand til at levere et meget højt udbytte, men det kræver at alle faser i dyrkningen lykkes. Der skal derfor være fokus på rettidig såning, gødskning og vækstregulering om efteråret; plantetal før og efter vinter; gødskning, sygdomme og skadedyr; høst og håndtering af frøet efter høst.

I dyrkningsvejledningerne kan du få information om alle faser i rapsdyrkningen:

Vinterraps - dyrkningsvejledning

Vårraps - dyrkningsvejledning