Rapsopkøb 

DLF er medejer af Protein & Oliefabrikken Scanola A/S og har derfor mulighed for at opkøbe og afsætte rapsfrø. Vi har de senere år oplevet, at et stigende antal landmænd har ønsket at levere deres raps til os. Det er vi naturligvis meget glade for. Vi har derfor indgået aftale med indtagningssteder over det meste af landet, der står klar til at modtage rapsen direkte i høst. 

 

Kontaktoplysninger til vores rapslagre 2022 findes her

 

Kontakt vedrørende opkøb af raps
Hvis du ønsker at levere din raps til os på et af vores indtagningssteder, så kontakt vores rapsafdeling eller en af vores frøavlskonsulenter for at høre nærmere.

Når du handler raps med DLF:

  • afregnes rapsen basis 98 pct. rent frø
  • ligger rapsen lager- og svindfrit frem til 31/12 i høståret, hvor rapsen senest skal prisfastsættes
  • kan man forlænge oplagringen i to måneder (28. februar) mod et gebyr
  • kan rapsen ligge svindfrit frem til 31. december i høståret 
  • betales ingen omkostninger før første afregningsdato
  • betaler vi fragten, hvis rapsen ligger hos dig, indtil vi vælger at afhente den
  • kan der indvejes op til 80 ton pr. analyse* –  andet skal aftales med leveringsstedet på leveringstidspunktet.

       *forudsætter ensartet kvalitet, samt levering samme dag

Bæredygtighedscertificeret

DLF er fra 2013 bæredygtighedscertificeret gennem REDcert EU. DLF må dermed levere rapsfrø til biodieselindustrien. Certificeringen dokumenterer blandt andet, at der ikke er indvundet nyt landbrugsjord til dyrkning af rapsen, samt at alle landbrugsarealer brugt til at dyrke raps også var landbrugsjord før 2008.

Bæredygtighedscertificeringen medfører en årlig stikprøvekontrol hos et antal af de landmænd, der har leveret raps til DLF. Såfremt man er udtaget til kontrollen, vil man blive kontaktet af DLF forinden.

I bæredygtighedsskemaet henvises artikel 29 og 31 i flg. direktiv 2018/2001:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=DA

Ved levering af raps til DLF accepteres samtidig underskrift af bæredygtighedsskema/ selverklæring.

Rapshøst