Rapsopkøb

 

DLF er medejer af Protein & Oliefabrikken Scanola A/S og har derfor mulighed for at opkøbe og afsætte rapsfrø. Vi har de senere år oplevet, at et stigende antal landmænd har ønsket at levere deres raps til os. Det er vi naturligvis meget glade for. Vi har derfor indgået aftale med indtagningssteder over det meste af landet, der står klar til at modtage rapsen direkte i høst. Se detaljeret liste over vores indtagningssteder her.  

Når du handler med DLF: 

  • afregnes rapsen basis 98% rent frø. 
  • ligger rapsen lagerleje- og svindfrit fremt til 31.dec. i høståret, hvor det skal prisfastsættes.
  • er det normalt at få op til 80 ton pr. analyse*. 
  • kan man forlænge oplagringen i 2 mdr. (28. februar) mod gebyr. 
  • betales ingen omkostninger før første afregning. 

* forudsætter ensartet kvalitet og levering samme dag. 

Kontakt vores rapsafdeling eller en af vores frøavlskonsulenter for at høre nærmere.

Bæredygtighedscertificeret
DLF er fra 2013 bæredygtighedscertificeret gennem REDcert EU. DLF må dermed levere rapsfrø til biodieselindustrien. Certificeringen dokumenterer blandt andet, at der ikke er indvundet nyt landbrugsjord til dyrkning af rapsen, samt at alle landbrugsarealer brugt til at dyrke raps også var landbrugsjord før 2008.
Bæredygtighedscertificeringen medfører en årlig stikprøvekontrol hos et antal af de landmænd, der har leveret raps til DLF. Såfremt man er udtaget til kontrollen, vil man blive kontaktet af DLF forinden.

I bæredygtighedsskemaet henvises artikel 29 og 31 i flg. direktiv 2018/2001.

Ved levering af raps til DLF accepteres samtidig underskrift af bæredygtighedsskema/ selverklæring.