Dyrkning af roer

Dyrkning af roer til foder eller bioenergi kræver opmærksomhed – især omkring etablering og ukrudtsbekæmpelse. 

Dyrkningsvejledning for foder- og energiroer 

Ukrudt kan være et stort problem i roer, hvis det ikke bliver bekæmpet korrekt. Dels koster ukrudt udbytte i marken, og dels vil store ukrudtsplanter ved høst gøre optagningen vanskeligere og roerne mere snavsede. Tidlig og rettidig indsats med de rette kemiske midler er derfor meget vigtigt.

Se vejledning om ukrudtsbekæmpelse i roer fra SEGES her. (kræver login)

Dyrkning af roer