Energiroer

Roer giver en meget hurtig udvikling af gas i et biogasanlæg. Sammenholdt med det store udbyttepotentiale gør det roerne interessante. De fleste biogasanlæg kræver rene roer – derfor er vask af roerne før anvendelse nødvendig. 

Roesorter til biogas skal yde et stort udbytte og have et højt indhold af tørstof i roden. Samtidig skal roden være så glat som muligt, så der ikke følger meget jord med ved optagningen.
DLF tilbyder højtydende sorter, der opfylder disse betingelser:

BERGMAN
ENERMAX
VIVARO