GrassLopata

BERGMAN

Beta vulgaris

Foderroe

Til foder og bioenergi - Højt indhold af tørstof

Topsort i forsøgene

Bergman er en roesort forædlet med udgangspunkt i sukkerroer, dvs. med højt indhold af tørstof i roden.

Udbyttet af tørstof er meget højt i danske forsøg, hvor Bergman i tre års Landsforsøg har ligget i top

Bergman er resistent overfor virussygdommen rhizomania, som kan forekomme i et tæt roesædskifte.

 

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Glathed
Rod i jorden
  • Højt indhold af tørstof i rod
  • Højt udbytte af tørstof i rod
  • Ensartet højde over jorden
  • Resistent overfor Rhizomania

 

 

 

 

Højt udbytte, NEL20, a.e./ha.

Landsforsøg 2012-15
  % tørstof i rod NEL20, AE/ha, rod  Forholdstal
BERGMAN 22,1 198,7 101
Gerty 21,9 197,2 100

Dyrkninsegenskaber

Landsforsøg 2015
  Grenethed1) Glathed2) g jord/kg tørstof Højde over jord, mm
BERGMAN 6,4 2,0 167 47
Cindy 6,7 2,0 105 51
Linova 6,1 2,0 136 38
Gerty, ms. 6,2 1,8 154 53
1) 1-9, 9 mest grenet.2) 1-4, 4 mest glat.