GrassLopata

BARDOT

Beta vulgaris

Foder og energiroe

Det højeste udbytte

Det højeste udbytte

BARDOT er af samme type som BERGMAN, det vil sige hvid rodfarve, højt udbytte og ensartede roer, der sidder middelhøjt i jorden. BARDOT kommer hurtigt fra start om foråret og bladene dækker tidligt jorden, så ukrudtet får mest mulig konkurrence

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

  • Højt udbytte i landsforsøg 2015, forholdstal 103
  • Meget hurtig fremspiring – dækker jorden tidligt
  • 22-23 % tørstof i roden
  • Resistent overfor Rhizomania