GrassLopata

ENERMAX

Beta vulgaris

Foderroe

Glatte roer med meget stor produktion - Til foder og biogas

Højere udbytte

Enermax har hvid rodfarve og er en videreudvikling af den kendte sort Magnum. Udbyttet i roden er højere end Magnum, til gengæld er der mindre top. Desuden har Enermax resistens overfor sygdommen Rhizomania.

Mindre jordvedhæng

En lille rodfure er en anden vigtig egenskab hos Enermax. Det giver en lav andel jord, som følger med roden ved optagningen, og bevirker desuden, at den jord der sidder i rodfuren, lettere falder af. Enermax sidder forholdsvis højt i jorden.

17-20.000 FE pr. ha

I forsøgene er der i nogle tilfælde høstet over 20.000 foderenheder pr ha - alene i roden. Dertil kommer 4-5.000 FE i top.

Til foder og biogas

Enermax er med sin kombination af højt udbytte og lavt jordvedhæng ideel til såvel foder som biogas.

Pakningsstørrelse: Units á 100.000 spiredygtige frø svarende til ca. 1 ha

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Glathed
Rod i jorden
Rust resistens
  • 3-5 % højere rodudbytte end Magnum
  • Lavt jordvedhæng
  • Meget glat rod, hvid rodfarve
  • Høj tørstofprocent i rod, 19-20 %
  • Rhizomania tolerant

Højt udbytte, NEL20, a.e./ha.

Landsforsøg 2013-15
  % tørstof i rod NEL20, AE/ha, rod  Forholdstal
ENERMAX 19,4 178,5 103
Magnum 19,6 173,6 100

Dyrkninsegenskaber

Landsforsøg 2015
  Grenethed1) Glathed2) g jord/kg rodtørstof Højde over jord, mm
ENERMAX 6,9 2,0 142 44
Magnum 7,1 2,0 149 60
1) 1-9, 9 mest grenet.2) 1-4, 4 mest glat.