Foderroer

Foderroer kan med fordel indgå med 3-4 foderenheder i grovfoderrationen til malkekøer. Det er især aktuelt i de områder, hvor roer kan yde 30% - 40% højere udbytte end majs. Roden kan opfodres frisk fra optagningen om efteråret frem til april, eller de kan samensileres med majs, så det er muligt at fodre med roer hele året.

Roesorter til foder skal have et højt udbytte af tørstof i roden og et indhold af tørstof i roden, der passer til jordtypen – typisk er niveauet i forskellige sorter fra 16% – 22%.
DLF har en meget lang tradition for udvikling af foderroer og tilbyder sorter af alle typer.

BANGOR - efterfølger for Kyros, men mere ensartet og med højere udbytte
ENERMAX - den nye Magnum, højtydende og glat
MAGNUM - den velkendte roe med de gode egenskaber
VIVARO -  højtydende sort, høj renhed og lavt jordvedhæng