Esparsette

Esparsette er en flerårig opret voksende urt.
Stænglerne er stive og bladene er uligefinnede med elliptiske, helrandede småblade.
Blomsterne er lyserøde med gule og violette striber. Kun en af de 10 støvdragere er fri, resten er sammenvoksede. Blomsterne er rige på nektar.
Frugterne er små bælge, der kun rummer ét frø hver.
Roden er en dybtgående pælerod med kraftige vidt udbredte siderødder.
Esparsette klarer sig bedst på sandjord og sandblandet lerjord. Den foretrækker åbne voksesteder med meget lys og en jordbund rig på kalk og humus.
Esparsette ses tydeligt i græsmarken andet år efter udsåning.