Kællingetand

Kællingetand er en flerårig, lavt voksende bælgplante uden udløbere. Stænglen er mere eller mindre kantet. Bladende er spredte og trekoblede med ægformede, helrandede småblade. Begge sider er glatte og græsgrønne.
Blomsterne er små gule med røde striber og indeholder en del nektar og pollen.
Frugterne er smalle bælge med hårdskallede nødder.
Kællingtand har en stor dybtgående pælerod med mange små rødder, der fordeler sig godt i jorden og skaber en luftig jord.
Planten lever i symbiose med kvælstoffikserende knoldbakterier, der sætter den i stand til at forsyne sig med kvælstof fra luften. Klarer sig godt på de fleste jordtyper.
Kællingtand kræver lys og klarer sig derfor dårligt i en tæt græsmark. Den udvikler sig langsomt det første år, men vokser kraftigt efter nedklipning og i anden vækstsæson ses den tydeligt.
Sådybde 1-2 cm.