GrassLopata

Decoy Game Mixture

Seks arter med stor frøproduktion

Frø til fuglene

Decoy Game Mixture stammer fra DLF`s engelske produktprogram til vildtagre, “Your Countryside”.  Blandingen er sammensat af arterne hvid og rød hirse, boghvede, oliehør, olieræddike, japansk hirse, dodder og gul sennep.

Anvendelse

Decoy Game Mixture består af småfrøet udsæd af afgrøder, som vil give optimal dækning og foder i hele sæsonen. Da blandingen indeholder arter med cirka samme frøstørrelse, er den nem at etablere med et vellykket resultat til følge. Den er et rigtigt godt alternativ til Traditional Game Cover Mixture, som den ligner lidt.

Blandingen trives på de fleste jordtyper og bedst i det åbne land hvor der er en del direkte sol. Kan indgå i biotopplan.

Udsædsmængde: 2 kg/1.000 m2 - 20 kg/ha.

Pakningsstørrelse: 10 kg

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Egnet til sandjord
Enget til lerjord
Egnet til ly og dækning
God til foder
  • Producerer store mængder frø
  • Kun arter med små frø = nem etablering
  • Foder til fuglene hele sæsonen
  • Énårig