GrassLopata

DLF Blomsterbrak Power - varig

DLF blomsterbrak Power – varig’ er en ny blanding i DLF’s portofolie af brak blandinger.

Den er sammensat til at opfylde kravet om blomsterbrak på de arealer hvor der har været permanent græs som ikke er sprøjtet væk, eller de arealer som har en højt ukrudtstryk.

Til forskel for vores bestøverblandinger, indeholder den græs som gør den oplagt til Blomsterbrak år 1 og slåningsbrak år 2.

Den består af Rødsvingel, Alm. rajgræs, Hvidkløver, Olieræddike, Oliehør og Honningurt. Vi har valgt blomster arter som er konkurrence stærke, så de ville kunne konkurrere mod evt. græsukrudt.

Blandingen egner sig til alle jordtyper og større brakarealer.

Kg udsæd per. 1000 m2

0,8 – 1,0 kg

Pakkestørrelse

15 kg

  • Opfylder kravet om blomsterbrak

  • Konkurrence stærke arter

  • Økonomisk rentabel

  • God til større brak arealer