GrassLopata

DLF urteblanding (Natur 19)

Urter til en sund produktion

Til at give en bredere og større biodiversitet har DLF sammensat en urteblanding med forskellige urter. Urteblandingen kan endvidere anvendes til grovfoder og troen på en positiv indvirkning på køernes sundhed og på mælkens sammensætning vinder urterne stadig større indpas i mælkeproduktionen.

Urteblandingen er bredt sammensat og består Rødkløver, Vejbred, Lucerne, Bibernelle, Kællingetand, Røllike og Esparsette.

Blandingens sammensætning kan give højere mælkeydelse, bedre fordøjelse, opbygger jordens kvælstofindhold, og indeholder ligeledes vigtige vitaminer og mineraler, som kan modvirke indvoldsorm, luftvejslidelser, dysenteri, diarre, klovsyge og blødninger.

Urteblandingens giver ligeledes et godt fødegrundlag for forskellige bier og dens brede sammensætning gør det også velegnet til f.eks. blomsterbrak og den kan konkurrere med græsserne.

Dens bredes sammensætning sikrer ligeledes, at den kan anvendes på mange forskellige jordtyper og giver et godt udbytte selv i tørre perioder.

Pakningsstørrelse: 2 kg

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Vinterfast
Tæthed
Egnet til ly og dækning
God til foder
Høj afgrøde
  • Rig på mineraler, vitaminer og tannin
  • Øget og forbedret fordøjelse
  • Modviker og kurerer sygdomme og skader
  • Øger biodiversisteten
  • Stabil produktion i tørre perioder