GrassLopata

DLF urteblanding (Natur 19)

Urter til en sund produktion

Til at give en bredere og større biodiversitet har DLF sammensat en urteblanding med forskellige urter til konventionel mælkeproduktion.

Urteblandingen kan anvendes i grovfoderproduktionen og med troen på den positive indvirkning på køernes sundhed og på mælkens sammensætning vinder urterne stadig større indpas i mælkeproduktionen.

Urteblandingen er bredt sammensat og består af rødkløver, vejbred, lucerne, bibernelle, kællingetand, røllike og esparsette.

Blandingens sammensætning kan give højere mælkeydelse, bedre fordøjelse og opbygger jordens kvælstofindhold, men blandingen indeolder ligeledes vigtige vitaminer og mineraler, som kan modvirke indvoldsorm, luftvejslidelser, dysenteri, diarre, klovsyge og blødninger.

Urteblandingens giver ligeledes et godt fødegrundlag for bier, svirrefluer og andre insekter, og dens brede sammensætning med konkurrencestærker arter gør den også velegnet til f.eks. blomsterbrak.

Dens bredes sammensætning sikrer, at den kan anvendes på mange forskellige jordtyper og give et højt udbytte selv i tørre perioder.

Kg udsæd pr. 1000 m2
1-2 kg.

Pakkestørrelse
2 kg

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Vinterfast
Tæthed
Egnet til ly og dækning
God til foder
Høj afgrøde
  • Kun til konventionel produktion.
  • Rig på mineraler, vitaminer og tannin
  • Øget og forbedret fordøjelse
  • Modviker og kurerer sygdomme og skader
  • Øger biodiversisteten
  • Stabil produktion i tørre perioder