GrassLopata

DLF Vildeng

Mangfoldig blanding med 33 vilde urter 

Når det skal være rigtig vildt

Såning

August-september er optimalt såtidspunkt. Der sås 1,5-2,0 kg pr. 1000 m2. For at lette udsåningen og opnå en mere præcis dosering kan frøene med fordel blandes med enten Rehofix majskolbegranulat, Vermiculite, savsmuld eller tørt sand.

Pleje

Slås én gang om året i ca 10 cm højde efter hovedblomstringen. Afklippet skal fjernes for samtidig at fjerne næringsstoffer. Det øger urternes konkurrencekraft overfor ukrudt og græs. Der må på intet tidspunkt tilføres gødning.

Ukrudtsbekæmpelse:

Ved problemer med brændenælder, gråbynke, agertidsel m.fl., er det nødvendigt at håndluge før de kaster frø. På større arealer anbefales en sommerslåning, selvom det er lidt brutalt. Afklippet skal fjernes.

Sammensætning

Alm. Røllike; Klinte; Farve-gåseurt; Hjertegræs; Gulaks; Smalbladet klokke; Blåklokke; Nældebladet klokke; Kornblomst; Alm. knopurt; Cikorie; Alm. kamgræs; Slangehoved; Knoldet mjødurt; Fåresvingel; Gul snerre; Prikbladet perikon; Blåhat; Hvid okseøje; Kællingetand; Tjærenellike; Trævlekrone; Skovforglemmigej; Merian; Knoldrottehale; Kornvalmue; Dunet vejbred; Hulkravet kodriver; Alm brunelle; Nikkende limurt; Dagpragtstjerne; Blæresmælde; Harekløver.

Pakningsstørrelse: 250 g

Udsædsmængde: 1 kg/1.000 m2 - 10 kg/ha.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Egnet til sandjord
Enget til lerjord
Vinterfast
Egnet til sen såning
  • Flerårig blomsterfrøblanding
  • Udelukkende vilde urter
  • Stor variation - 33 forskellige arter
  • Til ekstensive arealer