GrassLopata

Insektvold og redeskjul

Ideelle forhold for fuglevildt

Hvad er der i den?

Denne flerårige græsblanding er sammensat af arterne hundegræs, strandsvingel, timote, rødsvingel og engsvingel, som hovedsageligt er tueformede græsser. 

Egenskaber

Blandingen er derfor  velegnet til græsbræmmer og insektvolde (Beetle Banks). De tueformede græsser yder et godt skjul til hønsefugle og deres reder.

Anvendelse

Kan bruges i skov, på dyrkede og ikke–dyrkede landbrugsarealer. Kan ikke indgå i biotopplan, men er godkendt til insektvolde og fodposer langs hegn.

Udsædsmængde: 1,6 kg/1.000 m2 - 16 kg/ha.

Pakningsstørrelse: 2 kg

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Egnet til sandjord
Enget til lerjord
Vinterfast
Tæthed
Egnet til ly og dækning
God til foder
  • Overvejende tuedannende græsser
  • Plads til fuglereder og støvbadning
  • Tiltrækker insekter
  • Flerårig