GrassLopata

Kyllingemix, forårssåning

Føde og dækning til kyllinger

Hvad er der i blandingen?

Kyllingemix til forårssåning er sammensat af vårhvede, boghvede, timoté, hvidkløver og cikorie. Blandingen giver hønsefuglenes kyllinger et godt fødegrundlag samt gode dækningsmuligheder for rovvildt.

Egenskaber

Kyllingemix er lysåben, hvilket giver insekter og ukrudt gode betingelser og gør det let for kyllinger og hønsefugle at færdes, men samtidig danner blandingen en skærm, der beskytter hønsefugle mod angreb fra luftbårne fjender.

Anvendelse

Kan bruges i skov, på dyrkede og ikke-dyrkede landbrugsarealer. Kan ikke indgå i biotopplan.

Udsædsmængde: 4 kg/1.000 m2 - 40 kg/ha.

Pakningsstørrelse: 5 kg

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Egnet til sandjord
Enget til lerjord
Egnet til ly og dækning
God til foder
  • Lys og åben blanding
  • Tiltrækker insekter
  • Dækning mod rovfugle
  • Giver plads til ukrudt