GrassLopata

Markvildt, dækning og føde

All-round blanding til det åbne land

Hvad består blandingen af ?

Denne flerårige markvildtblanding er sammensat af arterne triticale, fodermarvkål, oliehør, boghvede, honningurt, hvidkløver, stenkløver, quinoa, cikorie og lucerne.

Egenskaber

Blandingen er både attraktiv for fugle og harer som fødekilde og yder dækning for rovvildt hen over vinteren. 

Anvendelse

Kan bruges på dyrkede og ikke-dyrkede landbrugsarealer. Kan indgå i biotopplan.

Udsædsmængde: 3,6 kg/1.000 m2 - 36 kg/ha.

Pakningsstørrelse: 5 kg

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Egnet til sandjord
Enget til lerjord
Vinterfast
Tæthed
Egnet til ly og dækning
God til foder
Høj afgrøde
  • Til fugle og harer
  • Føde og dækning
  • Overvintrer
  • Farverig