GrassLopata

MFO bestøverbrak

MFO Bestøverbrak er en ny blanding i DLF´s portofolie inden for natur- og vildtblandinger som tilgodeser vildtet, bierne og andre insekter og biodiversiteten som helhed.

MFO Bestøverbrak er sammensat ud fra to vigtige kriterier. Først og fremmest består blandingen af arter med en høj produktion af pollen og nektar og sikrer dermed biernes fødegrundlag, men blandingen er ligeledes sammensat ud fra et økonomisk perspektiv, hvilket gør den attraktiv at så ud på større brakarealer.

Blandingen består af oliehør, hvidkløver, rødkløver, honningurt, boghvede og solsikke, og sikrer ikke kun en høj pollen og nektarproduktion, men ligeledes en vedvarende blomsterende mark hen over sommeren. Blandingen er således også en fryd for øjet.

Sidst men ikke mindst, så er blandingens arter også urter, som tilgodeser vildtet enten i form af skjul eller fødegrundlag. Flere af arterne vil så sig selv i løbet af året og sikrer næstkommende års produktion af pollen og nektar.

Blandingen egner sig til alle jordtyper og større brakarealer.

Kg udsæd pr. 1000 m2

0,6-0,8 kg.

Pakkestørrelse

15 kg

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Vinterfast
Tæthed
Egnet til ly og dækning
God til foder
  • Stor pollen- og nektarproduktion
  • Økonomisk rentabelt
  • Perfekt til store brakarealer
  • Vedvarende blomstring
  • God til markvildt