GrassLopata

Økologisk DLF Bestøverblanding (2 årig)

DLF Bestøverblanding (2 årig) er en ny blanding i DLF´s portofolie inden for natur- og vildtblandinger som tilgodeser vildtet, bierne og andre insekter og biodiversiteten som helhed.

DLF Bestøverblandng er sammensat ud fra tre vigtige kriterier. Først og fremmest består blandingen af arter med en høj produktion af pollen og nektar og sikrer dermed biernes fødegrundlag, herefter er blandingen sammensat ud fra et økonomisk rentabelt perspektiv, hvilket gør den attraktiv til større arealer og slutteligt er det sikret, at blandingen kan overlever i mindst 2 år.

Til forskel fra den 1-årig bestøverblanding som består af oliehør, hvidkløver, rødkløver, honningurt, boghvede, blodkløver og solsikke, så finder du ligeledes chikorie, kællingetand og sneglebælg i denne blanding. Så ikke alene sikrer blandingen ikke kun en høj pollen og nektarproduktion, men ligeledes en vedvarende blomsterende mark hen over sommeren og ind i det næste år. Blandingen er således også en fryd for øjet i flere år.

Blandingens indeholder arter som tilgodeser vildtet enten i form af skjul eller fødegrundlag. Flere af arterne i blandingen vil kaste frø i løbet af året og sikre næstkommende års produktion af pollen og nektar sammen med de overlevende arter.

Blandingen egner sig til alle jordtyper og større brakarealer.

Kg udsæd pr. 1000 m2
0,8 - 1,0 kg.

Pakkestørrelse
15 kg

  • Stor pollen- og nektarproduktion
  • Økonomisk rentabelt
  • Perfekt til store brakarealer
  • Vedvarende blomstring
  • God til markvildt