GrassLopata

Helårsmix til hjortevildt

Alsidig blanding til helårsbrug

Hvad er der i blandingen ?

Helårsmix til hjortevildt er sammensat af arterne boghvede, gul lupin, fodervikke, vinterfoderraps, fodermarvkål, stubturnips, cikorie, kommen, timote, alm. rajgræs og hvidkløver.

Egenskaber

Helårsmix til hjortevildt giver vildtet føde fra foråret og hen over efterår og vinter. Boghvede, vikke og lupin ædes først, og senere giver de overvintrende arter foderraps og fodermarvkål, kommen og cikorie føde hen over efterår og vinter. Indholdet af græs, kløver og cikorie kan gøre det muligt at videreføre vildtageren som en attraktiv græsningsblanding, når de øvrige arter ikke længere er produktive.

Anvendelse

Helårsmix til hjortevildt er meget frodig, farverig og indbydende for hjortevildtet frem til vinteren. Blandingen kan bruges i skov, på dyrkede og ikke-dyrkede landbrugsarealer. Kan ikke indgå i biotopplan.

Udsædsmængde: 3,5 kg/1.000 m2 - 35 kg/ha.

Pakningsstørrelse: 2 kg og 5 kg

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Egnet til sandjord
Enget til lerjord
Vinterfast
Tæthed
Egnet til ly og dækning
God til foder
Høj afgrøde
  • Føde til dyrene hele året
  • Overvintrer
  • Flerårig
  • Tiltrækker hjortevildtet