Roden til alt godt 


På det unikke RadiMax rodscreenings-anlæg undersøger vi røddernes hemmelige verden. Ved at kombinere data fra RadiMax med den viden vi i forvejen har opsamlet, kan vi tilbyde sorter, der er "Verified by RadiMax". Disse sorter har styrken til at møde fremtidens tørkeudfordringer. Find ud af mere om tørketolernte græsser til foderbrug og plænebrug her:  

Græsser til foderbrug: 

Køer på græs. Radimax, rodsystem, tørketolerant græs, tøkreudfordringer, sikker udbytte,dybe rødder, Holdbarhed

Græsser til plænebrug

Græsser til plænebrug

 

 

Om RadiMax  

Hurtig rodvækst er altid vigtigt, fordi det hjælper planten med at etablere sig hurtigere. Rodsystemet er meget vigtigt under tørke, hvor der stadig er vand i de dybere jordlag. Sammen med Københavns Universitet tester vi forskellige græssorters rodstruktur på RadiMax anlægget. RadiMax er verdens mest avancerede rod-screeningsanlæg. Her er det muligt at tage billeder af rødderne ned til 3 meters dybde samtidig med, at plantematerialet udsættes for tiltagende tørke over en fugtighedsgradient, der kan induceres i systemet. På denne måde kan ydeevnen under tørkeforhold relateres direkte til rodstrukturen. 

RadiMax facility, græsfrø, plænegræs, rajgræs, plænerajgræs, mørkegrønt græs, tørketolerant græs, 4turf
Tværsnit af RadiMax rodscreenings-anlægget