Nøgletal for 2021/22, m. DKK

  • Nettoomsætning: 8.477
  • Ejere: ca. 2.600 frøavlere
  • Antal medarbejdere (fuld tid): 2.244
  • Resultat før finansielle poster (EBITDA): 874,7
  • Resultat efter skat og minoritetsinteresser: 544,8
  • Egenkapital: 3.409,4
  • Soliditetsgrad: 54,5%
  • Koncernselskaber


Årsrapport:

DLF AmbA Årsrapport 2021/22Læs ogå DLFs forretningsrapport for  2021/22:

Vi omsætter viden til vækstJubilæumsbog - 100 år med DLF

Læs mere om vores virksomhedsstruktur og historie fra 1906-2006 i vores jubilæumsbog