Nøgletal for 2019/20, m. DKK

  • Nettoomsætning: 7.437
  • Ejere: ca. 2.800 frøavlere
  • Antal medarbejdere (fuld tid): 1.983
  • Resultat før finansielle poster (EBITDA): 599
  • Resultat efter skat og minoritetsinteresser: 243,7
  • Egenkapital: 2.528,8
  • Soliditetsgrad: 47,1%
  • Koncernselskaber


Årsrapport:

DLF AmbA Årsrapport 2019/20Læs ogå DLFs forretningsrapport for  2019/20:

Vi omsætter viden til vækstJubilæumsbog - 100 år med DLF

Læs mere om vores virksomhedsstruktur og historie fra 1906-2006 i vores jubilæumsbog