Nøgletal for 2020/21, m. DKK

  • Nettoomsætning: 7.536
  • Ejere: ca. 2.800 frøavlere
  • Antal medarbejdere (fuld tid): 2.024
  • Resultat før finansielle poster (EBITDA): 557
  • Resultat efter skat og minoritetsinteresser: 373,2
  • Egenkapital: 2.856,5
  • Soliditetsgrad: 52%
  • Koncernselskaber


Årsrapport:

DLF AmbA Årsrapport 2020/21Læs ogå DLFs forretningsrapport for  2020/21:

Vi omsætter viden til vækstJubilæumsbog - 100 år med DLF

Læs mere om vores virksomhedsstruktur og historie fra 1906-2006 i vores jubilæumsbog