e
Published
8 .mar.2017

2G Rajsvingel – Alt det gode fra tre forskellige fodergræsser

Sammen med forskere fra Aarhus Universitet vil DLF ny forsøge at udvide sin ekspertise i at lave rajsvingel topsorter. Idéen er at lave nye typer rajsvingel, der er designet til fremtidens klimaudfordringer og efterspørgsel på biomasse.


I løbet af de seneste 25 år har rajsvingel med stor succes banet sig vej ind i landmandens udvalg af forskellige foderafgrøder. På grund af dens stærke persistens og evne til at modstå tørre forhold kombineret med gode forderegenskaber, er den blevet en stadig mere populær komponent i moderne foderblandinger.

I et nyt ambitiøst projekt vil forskere og forædlere fra DLF, Aarhus Universitet (AU) og Chinese Academy of Science (CAS) udforske mulighederne for at lave en ny type rajsvingel, hvor de bedste egenskaber fra tre forskellige græsarter er kombineret. De tre arter udgøres af alm. rajgræs, der er kendt for sin høje foderkvalitet, westerwoldisk rajgræs, der vokser meget hurtigt, samt engsvingel, der både er persistent og stress-tolerant.

Målet er at booste biomasse, kvalitet og robusthed i den samme hybrid. I forlængelse af dette mål vil forskerne undersøge genetikken både i forældreplanter og i hybriderne for at udvikle et redskab, der kan forudsige udkommet af fremtidige krydsninger ud fra en simpel DNA-test.

Men ambitionerne stopper ikke her. Ved hjælp af en ny teknologi, der kaldes ”revers forædling”, skal Prof. Caixia Gao og hendes team ved CAS udforske mulighederne for at lave rajsvingel hybrider, hvor nogle kromosomer stammer fra den ene artsforælder og andre kromosomer fra den anden. ”Sådanne hybrider med ”rene” artskromosomer vil udvide mulighederne for forbedringer i rajsvingel markant” siger Christian Sig Jensen, der koordinerer DLF’s aktiviteter i projektet.

Projektet løber over de næste fem år. Det har et samlet budget på DKK 16 mio. og modtager finansiel støtte fra InnovationsFonden.