e
Published
4 .maj.2018

42 km bi-venlige bornholmske blomsterstriber

Mange bornholmske landmænd hentede i denne uge deres andel af de mange blomsterfrø, der som led i projektet Bornholm Blomstrer skal sås ud på marker og i vejkanter på hele Bornholm i løbet af den kommende tid.

De grønne frøposer fra DLF var mærket med landmandens navn, frøenes vægt, og hvor stort et areal de skal sås ud over, så det var nemt for de fremmødte landmænd at finde deres poser.

Frøene er en blanding, som DLF har fremstillet specielt til Bornholm Blomstrer, og den er specielt tilpasset ønsket om at fremme insektliv og biodiversitet.
Den indeholder frø fra 13 forskellige slags blomster, der blomstrer på forskellige tidspunkter hen over sommeren.Derfor vil der sommeren igennem vil være blomster til både forbipasserende bornholmere og turister og der er sikret føde til de vilde bier og andre insekter, som i de seneste år har været i tilbagegang.

Forhåbningen er, at blomsterne – udover at fremme biodiversiteten og se smukke ud – også vil kunne give en målbar positiv effekt på insektlivet, til gavn for bestøvning og dyreliv. Derfor indgår det også i projektet, at der sommeren igennem skal laves optælling af insekter i blomsterstriberne.

Målet er, at der i alt skal sås 42,195 kilometer blomsterstriber i vejkanterne. Det svarer til distancen for et maratonløb, hvorfor projektet også bliver kaldt Blomster Marathon, og ambitionen er at sætte verdensrekord for bi-venlige blomsterstriber.

De mange meter kulørte blomsterstriber vil tilsammen dække et areal på 150.000 kvadratmeter, svarende til at godt 21 fodboldbaner er sået til med sommerblomster.


Her ses frøblandingen med de 13 pollen- og nektarrige arter. Foto: Berit Hvassum
Frøblandingen indeholder boghvede, quinoa, oliehør, honningurt, fodermarvkål, rødkløver, hvidkløver, stenkløver, alsike, kællingetand, esparsette, humlesneglebælg og hjulkrone.