e
Published
11 .dec.2017

Aarhus Letbane venter på grønt lys

Selvom Aarhus Letbane endnu ikke har fået grønt lys til at begynde kørsel med passagerer af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, er græsset langs skinnerne grønt og helt klar til driften.

Anlægsgartnerfirmaet Anders Matthiessen, som er udførende entreprenør på anlægsarbejdet, valgte tilbage i august at lade DLF sprøjteså langs skinnerne. ”Vækstmediet er meget specielt, og de frø, der skal sås, skal kunne drikke vand, tåle tørke og ikke blæse væk”, fortæller Uve Jessen, afdelingsleder hos anlægsgartnerfirmaet Anders Matthiessen. Derfor blev denne løsning valgt.

DLF's konsulent Bo Jeppesen har netop været på afleveringsbesigtigelse med Uve Jessen. Konklusionen var, at opgaven er lykkes meget fint - især er det imponerende, hvor godt og tæt græsset står trods det meget sandede vækstlag.

Aarhus Letbane venter på grønt lys. Foto taget primo december 2017.

Ifølge Aarhus Letbane er der mulighed for, at letbanen kommer i drift med passagerer i løbet af uge 50 - læs mere her.

Du kan læse meget mere om projektet med grønne skinner langs letbanen her. 

Har du et område, der skal sprøjtesås, eller ønsker at vide mere om sprøjtesåning, er du meget velkommen til at kontakte din lokale konsulent her.