e
Published
19 .dec.2016

Avlermøder i billeder

Se billeder fra nogle af avlermøderne

DLF har i december afholdt 16 avlermøder rundt om i landet. Her har frøavlerne haft lejlighed til at møde ledelsen, der giver en opdatering omkring, hvordan DLF vurderer markedsforhold og mulighederne for frøavl i de enkelte arter.
Frøavlerne får også de seneste nyheder inden for frødyrkningsteknik fra konsulenter og avlschefer, så der er en masse at tage med hjem. Endelig er avlermøderne forum for debat og dialog mellem ejerne og virksomheden og avlerne vælger deres lokale repræsentanter til delegeretforsamlingen.
 

Se billeder fra nogle af møderne:

Avlermøde 2016 - Agerskov

Avlermøde 2016 - Fyn

Avlermøde 2016 - Rosenfeldt

Avlermøde 2016 - Roskilde

Avlermøde 2016 - Gefion

Avlermøde 2016 - Maribo

Avlermøde 2016 - Stevns