e
Published
31 .okt.2017

Danmark har brug for investeringer i forskning og uddannelse

I bestyrelsens beretning på DLF AmbAs generalforsamling den 31. oktober 2017, påpegede formanden, Christian Høegh-Andersen, at der er behov for mere forskning og uddannelse på de vidensområder, der er vigtige for virksomhedernes muligheder for fortsat at klare sig i den globale konkurrence, med baggrund i ny rapport fra Dansk Industri.

Når Danmark i dag er et velstående land, er det ikke mindst, fordi vi har været dygtige til at handle med andre lande. Fordi lederne og medarbejderne i danske virksomheder er innovative og dygtige til at gribe nye muligheder, så de kan vinde ordrer og eksportkroner i den globale konkurrence. Og fordi vi som samfund løbende har sørget for, at flere danskere er blevet aktive deltagere på arbejdsmarkedet. Vi skal videre ad dette spor, hvis Danmark også fremover skal være et af de mest velstående lande i verden.
Vi skal investere mere i forskning og uddannelse – særligt på de områder, hvor virksomhederne har mest brug for flere dygtige medarbejdere. Vi skal investere i infrastruktur, så vi lettere og hurtigere kan transportere os selv og vores varer rundt. Og vi skal investere i digitale løsninger, der giver en bedre, mere effektiv og smidig administration både i virksomhederne, men så sandelig også i den offentlige administration
,” fastslog formanden.

Han kom også ind på behovet for at uddanne og tiltrække medarbejdere, der har de nødvendige kompetencer til at videreudvikle planteforædlingen og forløse det betydelige produktivitetspotentiale, der ligger i at kunne udnytte big data:   
”Vi har i DLF til stadighed et behov for at kunne føde vores forskningsområder med nye kompetencer. Vi må erkende, at vi generelt i plantesektoren er udfordret på tilgangen af nye forædlere. Vi har et stort arbejde foran os i at tiltrække og uddanne vore fremtidige planteforædlere og biostatistikere, som skal håndtere de store mængder af data, vi genererer,” konkluderede Christian Høegh-Andersen.

Du kan læse bestyrelsens beretning fra generalforsamlingen her