e
Published
3 .jun.2016

Den ultimative tørketest i græsser

Kender du den nedslående følelse af at se din plæne gulne under sommertørkens hærgen? Der er muligvis hjælp på vej. Lige nu forbereder forskere og forædlere nemlig den mest avancerede screening for tørketolerante sorter med dybe rødder.

Tørke er ikke en velkommen gæst i planteproduktionen. Den udtørrer din plæne, stjæler landmandens udbytte og dræner ferskvandsressourcerne, hvor vanding er påkrævet. Hvad kan vi gøre ved det?

Hvis du spørger forskere og forædlere i RadiMax-konsortiet er svaret: ”Dybere rødder! ” RadiMax-konsortiet består af fire danske forædlingsvirksomheder og tre danske universiteter, som har etableret en for verden enestående rodscreeningsfacilitet ved Københavns Universitet, Højbakkegaard. Faciliteten består af fire V-formede gravanlæg, som nu er fyldt op med kartofler, byg, hvede og græsser.

I anlægget bliver planterne kun vandet fra bunden. Det betyder, at planterne i midten må strække rødderne 3 meter ned for at kunne optage vand. Der er plads til 600 linjer i anlægget og under hver linje vil kamera løbende optage planternes rodvækst gennem 5 m lange plexiglasrør. Disse optagelser vil gøre det muligt for forskerne at udvælge både de sorter, der har de dybeste rødder, og dem der responderer hurtigt på en stresssituation.

DLF tester i øjeblikket 60 plæne- og 60 fodersorter i RadiMax. Soterne blev sået efteråret 2015 og er nu klar til tørketesten. ”Resultaterne af dette forsøg, vil fortælle os noget om, hvilke sorter, der er mest tørketolerant”, siger Christian Sig Jensen, DLF, der koordinerer projektet. ”De vil sandsynligvis også sige os noget om, hvordan vi skal lave de næste forsøg, der kommer til at indeholde næste generations forædlingsmateriale”.

Projektet løber frem til oktober 2018 og har modtaget støtte fra InnovationsFonden samt andre private fonde.