e
Published
6 .feb.2018

Der er forskel på græssorters udbytte og holdbarhed

Sortsafprøvninger giver værdifuld viden om sorters holdbarhed.

Billedet sammenligner en parcel med OVAMBO 1 og en parcel uden. Det ses tydeligt at parcellen til venstre med OVAMBO 1 er tæt og ukrudts fri selv efter 3. brugsår, hvor parcellen til højre er fyldt med kvik og mælkebøtter. Landsforsøgene viser her holdbarheden og ikke mindst evnen til at  udelukke ukrudt ved brug af OVAMBO 1. Du kan i oversigten over Landsforsøgene finde resultaterne for sortsafprøvningen samt andre relevante information angående andre sorters kvalitet, udbytte og holdbarhed.

ForageMax frøblandingerne indeholder flere udbytterige og holdbare sorter. I 2018 indeholder blandingerne alm. rajgræs:

  • OVAMBO 1
  • ABOSAN 1
  • BOVINI
  • HUMBI 1
  • DIWAN

Alle med højere udbytte, bedre fordøjelighed og øget holdbarhed.

Resultatet af sortsafprøvningen for de fem sorter viste et merudbytte på 1.190 - 2.470 FEN/ha i løbet af 3. brugsår sammenlignet med en måleblanding med 40 pct. diploid og 60 pct. tetraploid alm. rajgræs. Dette er svarende til mellem 500 og 1.000 kr. mere pr. ha pr. år.