Der er ikke noget der slår roer

Ved en velbesøgt demonstration i Vendsyssel blev alle aspekter af roers anvendelse til foder og biogas grundigt belyst.

Et velbesøgt arrangement i Vendsyssel, nærmere bestemt hos Kristian og Thomas Kjær i Vrå samlede omkring 100 deltagere, der fik en grundig indføring i roernes verden.

Produktchef Ole Grønbæk, DLF, forklarede om fodersorternes egenskaber. Lige fra hvor tørstofrige sorterne er til hvor meget eller hvor lidt jord der hænger på roerne ved optagning. Derefter kunne deltagerne se, hvordan roetop og roer blev taget op af Svend Aage Christiansens Maskinstation, der både opererer i Vendsyssel og i Thy. Thomas Kjær kunne fortælle, at udbyttet i roerne var 90 tons pr. ha samt 20 tons roetop. Familien Kjær bruger roerne i deres biogasproduktion, og udbytter af den størrelsesorden er i særklasse bedre end det udbytter, der kan opnås i majs på de kanter. Så roerne er en sikker afgrøde på markplanen næste år. Brian B. Søndergaard, fagchef fra Landbonord, gennemgik dyrkningsstrategien for roer og understregede, at dyrkning af roer er en opgave der ikke skal sløses med. Hvis roedyrkningen skal være en succes skal de have fuld opmærksomhed i i marken.

Næste stop var en nyudviklet vådvasker, udviklet af Ørum smeden, der kan rense 120 tons i timen og recirkulerer vaskevandet. Herefter fortalte produktchef Gurli Klitgaard, DLF om de forskellige metoder, man kan konservere roerne på, ved samensilering med græs eller majs, så de kan holde sig hen over vinteren.