e
Published
30 .okt.2018

DLF har leveret høje frøpriser syv år i træk

Bestyrelsesformand Christian Høegh-Andersen underbyggede koncernens strategiske tiltag i bestyrelsens beretning på DLF AmbAs generalforsamling i Nyborg, hvor en stor del af andelsselskabets 150 delegerede var samlet:

Med en klar filosofi om at tjene landbruget og vores ejere bedst muligt ved:

  • at være den bedst afregnende frøvirksomhed inden for kløver- og græsfrø
  • at drive en lønsom virksomhed, som gennem forskning, udvikling og etablering af globale distributionskanaler på kort og langt sigt sikrer det bedste afsætningsgrundlag for koncernens produkter
  • at afsøge og udnytte markedsmuligheder inden for relaterede produkter, lever vi op til DLFs mission.

Hovedreglen for DLF er, at opkøb skal sikre en større indtjening - enten gennem bedre afreg-ningspriser eller gennem et større overskud til fordeling blandt andelshaverne. Vores hidtidige danske og ikke mindst udenlandske opkøb bidrager i dag væsentligt til koncernresultatdannelsen og konsoliderer vores ønske om profitabel vækst. Og nu på syvende år i træk formår vi gennem moderselskabet at levere høje bruttoafregningspriser.

Samtidig laver vi periodevis ekstraordinære udlodninger, der har beløbet sig til 200 mio. kr. de seneste 10 år - direkte udbetalt på de personlige driftsfondskonti som afkast af jeres investe-rede andelskapital i AmbA.

Tre årtiers strategi har sikret en attraktiv frøproduktion i Danmark
I 1988 blev den danske frøbranche konsolideret med DLFs køb af Trifolium-Silo, SN-Frø og et par år senere L. Dæhnfeldt. Det er 30 år siden. Vi er gennem tre årtier lykkedes med at konsolidere markedet globalt og har dermed sikret en værdifuld platform til afsætning af vores frø. Gennem denne strategi har vi fremtidssikret en attraktiv nicheproduktion i Danmark for vores frøavlere.

Vi er i dag global markedsleder inden for tempererede kløver- og græsfrø som følge af en stærk og målrettet ledelse i DLF, en fast strategi, visionære delegerede og jer trofaste avlere og andelshavere. I har i tillid til selskabet ladet penge nok stå i selskabet, så kapitalgrundlaget har været til stede, når lønsomme virksomheder kom til salg,” fastslog formanden.

Du kan læse bestyrelsens beretning fra generalforsamlingen her.