e
Published
4 .dec.2015

DLF i nyt forskningsprojekt: NCHAIN

De har hver deres styrker i marken, men sammen kan de noget helt specielt.

Højere udbytte og mere protein med naturens fantastiske trekløver: Græs-kløver-Rhizobium

De har hver deres styrker i marken, men sammen kan de noget helt specielt, nemlig danne et godt, proteinholdigt grovfoder i store mængder med begrænset input. Nu skal et nyt forskningsprojekt, NCHAIN, kaste lys over samspillet mellem græs, kløver, og Rhizobium og finde de helt optimale kombinationer.

En af de store udfordringer i økologisk planteproduktion er at opretholde kvælstofbalancen. Denne udfordring opstår, hver gang kvælstof fjernes med det høstede plantemateriale uden der tilbageføres en tilsvarende mængde kvælstofgødning. Her har kløvergræsmarken sin styrke, da den i stor udstrækning selv tilvejebringer den nødvendige kvælstof.

Vi tænker ofte på kløveren som den aktive kvælstofleverandør, men i virkeligheden starter det hele med en lille uanseelig aktør, nemlig Rhizobium, der inde i kløverens rodknolde fikserer den atmosfæriske kvælstof. Herfra transporteres det over i kløverplanten og videre ud i græsmarken.

Dette unikke kredsløb bliver nu genstand for en stor undersøgelse, der skal klarlægge hvilke genetiske faktorer, der giver det mest optimale samspil og dermed det højeste udbytte og den bedste proteinforsyning. Gennem systematisk indsamling og DNA sekventering af forskellige Rhizobiumstammer, græs- og kløversorter, vil forskerne sammen med DLF’s forædlere forsøge at udvikle en statistisk model der i fremtiden kan bruges til at udvælge de græs- og kløverlinjer, der udnytter Rhizobium bedst. For at gennemføre denne opgave, skal der laves screeninger af flere tusinde kombinationer mellem de tre organismer, og senere skal et udvalg af disse testes i marken.

Projektet, der har et budget på 17 mio. kr. løber over fire år og er støttet af InnovationsFonden. Det ledes af Aarhus Universitet i samarbejde med DLF, York Universitet (England), Legume Technology (England), og SEGES.