e
Published
9 .jun.2017

DLF køber Syngentas frøaktiviteter i sukkerroer

DLF og Syngenta underskrev torsdag den 8. juni 2017 en aftale, der betyder, at DLF overtager Syngentas globale frøaktiviteter i sukkerroer. Handlen forventes endeligt gennemført i tredje kvartal af 2017. De finansielle vilkår for transaktionen er ikke oplyst.


Bestyrelsformand Christian Høeg-Andersen og adm. direktør Truels Damsgaard underskrev aftalen om køb af Syngentas frøaktiviteter i sukkerroer

Adm. direktør Truels Damsgaard glæder sig over, at en højværdiafgrøde som sukkerroefrø bliver en del af DLF-koncernens produktportefølje:
” Syngentas frøforretning i sukkerroer, der i Danmark er kendt under brandet Maribo Seeds, er en spændende aktivitet med et betydeligt udviklingspotentiale. Vi overtager en organisation af dygtige medarbejdere dedikeret til sukkerroefrø, som sælges i Europa, Rusland, Mellemøsten og Nordafrika samt i Nordamerika, Kina og Japan. Vi får tilgang af en betydelig forsknings- og udviklingsindsats omkring sukkerroefrø og opnår derigennem en større tyngde i vores samlede R&D-indsats. Det drejer sig bl.a. om en bredere udnyttelse af forædlingsværktøjer og teknologiplatforme. Denne udnyttelse vil gå begge veje - i et samspil mellem kløver, græs, lucerne samt foder- og sukkerroer.

Formand i DLF AmbA, gårdejer Christian Høegh-Andersen, siger:
” For andelshaverne og ejerne af DLF er det vigtigt at udvikle frøkoncernen i en retning, der giver profitabel vækst og i en geografi, som passer os godt strategisk.
Vi har en sund frøforretning og er glade for kunne udvide vores portefølje med sukkerroer. Det ligger i fin forlængelse af vores strategiplan og vores foderroeforretning, hvor vi gennem mange år har haft et tæt samarbejde med Maribo Seeds, der siden 2010 har været en del af Syngentas frøforretning i sukkerroer, ” fastslår formanden.

Omkring 300 medarbejdere er beskæftiget i Syngentas frøforretning i sukkerroer, der omsætter for godt 700 mio. kr. Sukkerroefrøene vil fremover blive markedsført under to brands, Maribo Seeds og Hilleshög. DLF overtager produktionssteder i Danmark, Sverige og USA samt R&D aktiviteter i Sverige, Frankrig samt USA. Hertil forsøgsaktiviteter i en række lande, hvor sukkerroefrø afsættes.

Læs pressemeddelelsen fra DLF her.

Om Syngenta
Syngenta AG er en global koncern, hjemmehørende i Basel, Schweitz, der producerer agrokemikalier og frø. Syngenta har 28.000 ansatte i over 90 lande. Læs mere om Syngenta på www.syngenta.com

Om DLF
DLF koncernen er verdens største forædler, producent og eksportør af kløver- og græsfrø. Virksomheden er førende inden for sit felt og har en global markedsandel på 25%. Produkterne markedsføres og sælges i mere end 80 lande verden over. Salget foregår gennem koncernselskaber i Danmark, Tyskland, Holland, England, Irland, Frankrig, Tjekkiet, Rusland, Kina, New Zealand, Canada, USA og Uruguay. DLF koncernen omsætter årligt for DKK 3,5 mia. og har mere end 800 medarbejdere. Læs mere om DLF på www.dlf.dk