e
Published
3 .feb.2016

DLF og Florimond Desprez i nyt partnerskab

DLF og Florimond Desprez har indledt et nyt partnerskab som aktionærer i Danespo A/S

Florimond Desprez har købt 49 pct. af aktierne i Danespo af DLG og indgår dermed i et ligeværdigt partnerskab med DLF, der også ejer 49 pct. af aktierne. De resterende to pct. ejes af avlere og medarbejdere.

Danespo er førende i Nordeuropa inden for avl, produktion og salg af spise- og læggekartofler. Danespo eksporter til mere end 40 lande verden over og har specialiseret sig i salg af kvalitetskartofler til professionelle kartoffelavlere. Omkring 80 pct. af produktionen af læggekartofler sælges på eksportmarkederne i Nordafrika, Mellemøsten og Europa. I Danmark og Skandinavien afsættes kartofler til konsummarkedet under det stærke brand, Danespo Food. Danespo har datterselskaber i Tyskland, Holland og Frankrig.

Florimond Desprez købte i 2014 Germicopa, som er et førende fransk kartoffelselskab med base i Bretagne og en global markedsleder inden for kartoffelsorter med fast kød. Germicopa er stærkt engageret i forædling af kartofler samt avl, produktion og salg.

"Vores nye partnerskab med DLF omkring Danespo understøtter vores strategi om at vokse inden for kartoffelindustrien,” siger François Desprez, bestyrelsesformand i Florimond Desprez. Ved at forene kræfterne med DLF når vores kartoffelforretning den størrelse, der er nødvendig, for at vi kan konkurrere med sektorens førende aktører.
”DLF og Florimond Desprez deler de samme visioner for frøindustrien. Med den entreprenørånd, der er grundfæstet i både Danespo og Germicopa ser vi et solidt grundlag for et vellykket samarbejde. Vi ser frem til at udvikle partnerskabet, der vil styrke Danespos position inden for planteforædling, avl, salg og marketing,” siger François Desprez.

"Partnerskabet mellem DLF og Florimond Desprez sikrer værdiskabelse, synergier og muligheder i vores kartoffelforretning," siger Truels Damsgaard, administrerende direktør i DLF.
"Både DLF og Florimond Desprez har etableret sig med stærke platforme på frømarkedet. De to kartoffelvirksomheder, Germicopa og Danespo, supplerer hinanden godt, og vi ser frem til at udvikle vores samarbejde."


Florimond Desprez er en uafhængig familieejet virksomhed grundlagt i det nordlige Frankrig i 1830. I dag har virksomheden en stærk position på verdensmarkedet for sukkerroefrø og er en af ​​de førende europæiske forædlere med stærke forædlingsprogrammer i roer, korn og proteinafgrøder som lupiner, ærter og lucerne. Virksomheden beskæftiger 938 medarbejdere i 16 lande, og deres sorter dyrkes i 65 lande. Florimond Desprez omsætter årligt for 1,7 mia. kr.

DLF er global markedsleder inden for græsfrøindustrien med 800 medarbejdere i 13 lande. Koncernen har et globalt forædlingsnetværk samt produktion og salg af kløver- og græsfrø til mere end 80 lande. DLF har sammen med DLG været medejer af Danespo siden 1996. DLF er ejet af 3.500 danske landmænd og omsætter for 3,4 mia. kr.