e
Published
9 .mar.2018

DLF-roadshow til plæne-profferne

DLF holdt i uge 10 ”Grønne dage” kurser i Aalborg, Kolding og Roskilde for beslutningstagere inden for det grønne område og den professionelle græsplejer i kommunalt regi

Produktchef Katja Lamborg redegjorde for, hvad det betyder for brugerne at vælge frø af høj kvalitet frem for standardkvalitet. Allerede hos avlerne bliver det reneste frø udvalgt og holdt for sig, så DLF er i stand til at levere helt rent frø til de kunder, der efterspørger det. Og høj kvalitet kommer også kundernes økonomi til gode. 

Hvis en kunde køber eksempelvis køber Masterline, får han/hun 61 pct. flere spiredygtige frø pr. kg end i en standardvare, der kun lige opfylder EU kvalitetsnormerne. Det svarer til at du får 1,3 mio. spiredygtige frø pr. kg i en Masterline blanding mod 0,8 mio. spiredygtige frø i en standardvare. En forskel på ½ mio.
Katja fortalte også om jordprøver og gødningsstrategi og om banepleje i forhold til afdræning af regnvand. 

Seniorforsker Christian S. Jensen fortalte om DLFs forædlingsarbejde - eksempelvis med græsser med større salt- og tørketolerance. Alle DLFs sorter bliver screenet for deres salttolerance, så man ved hvilke sorter inden for de enkelte arter, der er mest salttolerante.  Han kunne også vise nye resultater fra rodanlægget Radimax på Højbakkegaard, hvor forskerne får værdifulde og unikke oplysninger om forskelle i sorternes rodvækst.
Derudover var der også et par eksterne indledere, der fortalte om kalkning og vækstregulering.

Carsten Schmidt fra Kløvermarkens Idrætsanlæg, Københavns Kommune var til ”Grønne Dage” for første gang, og han havde rosende ord om arrangementet. ”Jeg fik meget ud af Katjas gennemgang og fik både opdateret, genopfrisket og ny viden med hjem. Jeg glæder mig til det videre samarbejde med Katja. Det var også rigtigt interessant at køre om, hvordan DLF arbejder med klimaudfordringer i forædlingen,” fortalte han.