e
Published
1 .nov.2018

DLF Seeds A/S planlægger ny hybridobligation i EUR

Efter DLF Seeds A/S den 6. august 2018 gav meddelelse om det forestående køb af PGG Wrightson Seeds, der er markedsleder inden for foder og plænegræsfrø på den sydlige halvkugle, har DLF til hensigt at udstede en ny hybrid obligation.

Nettoprovenuet fra hybridobligationen skal bruges til delvist at finansiere eller refinansiere købsprisen på overtagelsen. DLF Seeds A/S har givet Nordea mandat som struktureringsrådgiver og global koordinator.

Danske Bank og Nordea er arrangører af hybridobligationen, som forventes at få en størrelse på op til 100 mio. EUR med en løbetid 1000 år efter udstedelsesdatoen og med den første mulige indfrielse efter fire år.

Hybridobligationen vil blive opgjort som egenkapital i henhold til dansk GAAP og vil derfor styrke kapitalstrukturen og balancen for det nye kombinerede selskab.

Investor road-showet for hybridobligationen indledes den 7. november, og transaktionens gennemførelse følger kort tid derefter afhængig af de givne markedsforhold. Den endelige størrelse og prisfastsættelse på hybridobligationen vil ske, når tegningsperioden afsluttes.

Læs mere om Investor relations her