e
Published
1 .jul.2015

DLF styrker sin position indenfor genomisk selektion

Med afsæt i den succesfulde implementering af GS*, skruer DLF yderligere op for forskningen for at strømline morgendagens avancerede forædlingssystem.

Med ansættelsen af forsker, Dario Fé, der nyligt afsluttede sin Ph.d. i kvantitativ Genetik ved Aarhus Universitet, intensiverer DLF-TRIFOLIUM nu implementeringen af GS*-baseret forædling af fodergræs. Dario har været ansat af DLF under ErhvervsPh.d.-ordningen gennem de seneste tre år, hvor han har været indskrevet på Aarhus Universitet under sit Ph.d. studie.

Som en del af sit Ph.d. projekt udviklede og implementerede Dario GS i fodergræs sammen med forædlere og forskere ved DLF-TRIFOLIUM og Aarhus Universitet. Som et direkte resultat af dette samarbejde er de første GS-baserede krydsninger gennemført i år og nye forædlingsprocedurer bliver lige nu designet til hurtigere produktudvikling. 

“Vi er meget begejstrede for de resultater, vi har opnået indtil nu”, siger Klaus K. Nielsen, Direktør for Forskning og Udvikling; “ Vi er overbeviste om, at denne teknologi vil have en stor indflydelse på vores fremtidige operationer”.


Ansættelsen understreger DLF-TRIFOLIUM’s ønske om at drive et stærkt, innovations-baseret forædlingsprogram for at udvikle næste generations forbedrede foder- og plænegræsser.  

 

*GS er en teknologi hvor fremtidige sorter udvælges ud fra af deres genetiske potentiale for forskellige, vigtige egenskaber. Dette potentiale bliver beregnet af supercomputere på baggrund af meget omfattende DNA-markørprofiler, som fastlægges for hver eneste forædlingslinje.