e
Published
30 .okt.2018

DLFs formand: Protektionistisk handelspolitik og modstand mod nye forædlingsteknikker er problematisk

I bestyrelsens beretning på DLF AmbAs generalforsamling den 30. oktober 2018 påpegede formanden, Christian Høegh-Andersen, at handelshindringer og toldbarrierer arbejder imod eksporten på det internationale marked og er en trussel for Danmarks velstand.

Den gradvise reduktion af toldbarrierer og andre handelshindringer, som vi har oplevet over de senere årtier, har bidraget til velstandsfremgang herhjemme og i udlandet. Som en lille åben økonomi er vi i Danmark særligt afhængige af at kunne handle frit med udlandet. Derfor er det afgørende vigtigt, at vi forsvarer og fortsætter med at arbejde for frihandel og bedre, ikke dårligere, handelsaftaler og handelsbetingelser med udlandet,” fastslog Christian Høegh-Andersen.

Spændingerne på handelsfronten og de deraf følgende mulige begrænsninger på varernes bevægelighed er uheldige for en virksomhed som DLF, hvor kun nogle få procent af vores samlede afsætning sker i Danmark.
Udgangspunktet for vores succes på de internationale markeder er rodfæstet i udnyttelsen af de komparative fordele, hvor varer – frø – skal produceres, hvor det kan ske bedst og mest konkurrencedygtigt.
Det er derfor af helt afgørende betydning for DLF og danske landmænds konkurrencekraft, at vi kan handle med udlandet på så gunstige betingelser som muligt, så vi ser frem til mere normaliserede tilstande igen,
” sagde Christian Høegh-Andersen.

Formanden kom i beretningen også ind på EU-domstolens tilgang til præcisionsforædling, der er arbejder stik imod det arbejde, som DLFs forsknings- og udviklingsafdeling gør for at få en mere effektiv og målrettet planteforædling:
Den 25. juli var en sorgens dag, da New Breeding Technologies eller præcisionsforædling blev sat i samme kategori som GMO af EU-domstolen. Vi havde i DLF klart forventet, at disse bioteknologiske teknikker blev godkendt som værende ikke GMO, og afgørelsen har da også kun ført til hovedrysten blandt forskere i EU. Med afgørelsen er EU-Domstolen gået imod anbefalingen fra sammenslutningen af forskere i europæiske EASAC, European Academies’ Science Advisory Council.
Som den globale virksomhed DLF er, ser vi med stor alvor på afgørelsen med europæiske briller, men det ændrer jo ikke ved, at udviklingen fortsætter på det store verdensmarked uden for EU. Det mest tåbelige er dog, at disse nye forædlede produkter vil strømme til EU under alle omstændigheder, da man ikke kan adskille dem fra traditionelt forædlede produkter,
” sagde Christian Høegh-Andersen.

Du kan læse bestyrelsens beretning fra generalforsamlingen her.