e
Published
12 .jun.2018

DLFs frøavlere scorer 65 mio. kr. ekstra for høst 2017

Frøpriserne holder et godt niveau og DLF har oplevet et pænt frøsalg både i efteråret 2017 og foråret 2018. Denne kombination betyder, at DLFs avlere har fået en flot frøafregning ind på kontoen for høst 2017. Med 14.250 kr. pr. ha for høst 2017 er udbetalingen igen oppe over de 14.000 kr. pr. ha, som den nu har været i fem ud af de seneste seks år. Med et høstindeks på 97, høstede DLFs avlere i 2017 lidt under de sidste fem års gennemsnit

DLFs frøavlere kan glæde sig over, at slutafregningen i juni termin har fået et pænt løft i forhold til acontobetalingen. Det skyldes en god afsætning til pæne priser i markedet og en god indtjening i DLFs koncernselskaber.
Resultatet er bedre end forventet ud fra decembers acontoudbetaling, hvor avlerne får udbetalt 75 pct. af den forventede afregningspris. I forhold til det der var lagt op til i slutafregningen er frøpriserne i gennemsnit hævet med knapt 10 pct. svarende til, at restbetalingen er toppet med 65 mio. kr.

”Vi er glade for at kunne give vores frøavlere en pæn prisstigning i forhold til december termin, fortæller avlsdirektør i DLF, Anders Mondrup. ”På trods af at frøudbytterne var præget af en udfordrende høst og noget under vores forventninger, kan vi se at frø er meget konkurrencedygtig i forhold til alternative afgrøder som korn og raps, med et væsentligt bedre dækningsbidrag.”

Læs pressemeddelelsen her