e
Published
11 .jun.2019

DLFs frøavlere tjener 85 mio. kr. ekstra for høst 2018

DLFs frøavlere kan glæde sig over, at slutafregningen i juni termin har fået et pænt løft i forhold til acontobetalingen. Det skyldes både en god afsætning til pæne priser i markedet og en god indtjening i DLFs koncernselskaber. I forhold til det der var lagt op til i december, er frøpriserne i gennemsnit hævet med godt 10 pct. svarende til, at restbetalingen er toppet med over 85 mio. kr

Sæsonen 2018/19 har været et rigtigt godt år i frøbranchen med en fin afsætning og stabile gode frøpriser. Efterårssalget var ekstraordinært stort i Nordvesteuropa, da flere marker og haver havde taget skade af tørken med omsåninger til følge.
Forårssæsonen 2019 har vist en god efterspørgsel på frø i Europa, og der har været en god balance mellem udbud og efterspørgsel.

Det resulterer i, at DLF igen i år kan sende en flot afregning ind på kontoen til sine frøavlere for høst 2018, der slutafregnes den 11. juni. Udbetalingen er i gennemsnit på over 14.000 kr. pr. ha for høst 2018, som den også har været i seks ud af de seneste syv år. Årets bruttoudbytte skal ses i sammenhæng med, at DLFs avlere i 2018 i gennemsnit høstede 89 pct. af et femårs gennemsnitsudbytte. At bruttoudbyttet i kr. pr. ha alligevel er så højt, skyldes ikke mindst, at der har været et fornuftigt prisniveau i markedet.
”Vi er glade for at kunne give vores frøavlere en pæn prisstigning i forhold til december termin, fortæller avlsdirektør i DLF, Anders Mondrup. ”På trods af tørken i 2018 var udbytterne i flere arter været tæt på normale, mens arter som alm. rajgræs, rajsvingel og engrapgræs placerede sig i bunden af udbytteskalaen. Vi kan se, at frø også i 2018 er meget konkurrencedygtig i forhold til alternative afgrøder som korn og raps, med et væsentligt bedre dækningsbidrag.”

I alm. rajgræs, som er den største græsfrøart i Danmark, blev udbyttet for tredje år i træk under normalen hos DLFs avlere med et indeks 84 i forhold til et femårs gennemsnit. DB 1 i alm. rajgræs bliver i gennemsnit 8.900 kr. pr. ha, hvilket lægger god afstand til både hvede og vinterraps. Rødsvingel – den næststørste art – var ikke voldsomt ramt af tørken, og opnåede et indeks på 101 i forhold til en normalhøst. Det udløser et DB 1 på 11.400 kr. pr. ha.

I gennemsnit af alle kløver- og græsfrøarter ligger DB 1 på 10.300 kr., der er på samme flotte niveau som de foregående fem år.

”Den lange forårs- og sommertørke i 2018 gav en ekstrem tidlig høst og store udbyttevariationer mellem de enkelte regioner. Høsten var til gengæld nem og ukompliceret, og kvalitetsmæssigt fik vi en god, tør og lagerfast vare med en overordnet god spireevne,” fortæller Anders Mondrup.

Vi bringer i juni nummeret af Tidsskrift for Frøavl mere om økonomi for høsten 2018.