e
Published
5 .mar.2018

Dynamisk marked og god forsyningsbalance

Det globale frømarked er overordnet set i god balance og priserne synes at have stabiliseret sig på et fornuftigt niveau

Væksten i økonomien er godt for frøforbruget, og der er brug for frø til både græsmarker og plæner. Forventningerne til økonomisk vækst er umiddelbart pæne både i Europa og USA, hvilket er en stabiliserende faktor for frøforbruget.
Brexit-forhandlingerne i Storbritannien og det italienske valg den 4. marts er begge begivenheder, der kan påvirke markedet, og det bliver interessant at følge den afledte effekt på frømarkedet.

I første omgang er det nu nok ikke frøhandelen men mere de finansielle markeder, der bliver påvirket, hvis der skulle opstå markante overraskelser. Branchepolitisk arbejder vi netop nu på fortsat at sikre græsfrøs frie bevægelighed mellem Storbritannien og Europa. Dette gælder ikke mindst på afprøvningsområdet, hvor vi skal sikre en så smidig proces som mulig, så sorter, der er afprøvet og godkendt i EU eller i Storbritannien, frit kan omsættes mellem de britiske øer og det europæiske kontinent.

Læs mere om frømarkedet i salgs- og marketingdirektør Søren Halbyes artikel i Tidsskrift for Frøavl