e
Published
12 .aug.2020

Er fremtiden at lave tekstiler af græs?

Syntetiske materialer som polyester fylder størstedelen af tøjproduktionen, er det på tide at gentænke materialerne vi går i?

I en artikel på Jyllands Postens hjemmeside, kan man læse hvordan Birgit Bonefeld, forsker i bioraffinering ved Institut for Ingeniørvidenskab på Aarhus Universitet er en af de i Danmark, der forsker i at bruge biprodukter fra landbruget til at lave tøj.

Video: Videnskab.dk

Hun forsker i at anvende pulpen fra proteinproduktion fra græs til nye produkter. Pulpen kan anvendes til kvægfoder og biogas. Men her omdannes græsfibrene til cellulose, der kan omdannes til en tråd som kan spindes videre til tøj.
Den øgede fokus på den cirkulære økonomi kommer her til udtryk, når Birgit Bonefeld taler om de metodiske betænkeligheder bag hendes forskning:

- Mine kollegaer på ingeniørvidenskab arbejder på at udvinde græsprotein, som kan erstatte soja til husdyr, og kernen i min forskning er så at bruge biprodukterne fra den produktion.

Dette medfører, at biprodukterne kan anvendes til at lave biotekstiler, som kommer fra arealer, der allerede er allokeret til at lave græsprotein. Dermed skal der ikke bruges ekstra landjord til produktionen. 

Processen foregår på den måde, at græsset koges og man oprenser cellulose fra. Når denne cellulose er oprenset, ligner det en hvid og fin masse, dette opløses og bliver til spindeopløsningen, som presses gennem et stempel og det der kommer ud, er fine og tynde fibre. Når man har fibrene, kan disse spindes til garn og dernæst til det ønskede tøjstykke.


Foto: Videnskab.dk 

Udfordringerne er det manglende produktionsapparat i Danmark, fortæller Birgit Bonefeld. Der kan derfor gå lang tid, før vi får hænderne i biotekstilerne. 

Tekstiler nu til dags fremstilles, så det er svært at genanvende og kræver for meget fossilt kulstof. Dermed er tekstiler fra græs en spændende ny retning, som kan betyde at der kommer et øget fokus på biprodukter af produktion, der kan indgå i ny produktion og dermed skabe bedre vilkår for klimaet med hensyn til tekstilproduktion.


Foto: Videnskab.dk

Læs mere på Jyllands Posten og Videnskab.dk