e
Published
12 .jun.2017

Etablering af efterafgrøde i majs

Veletablerede græsefterafgrøder i majs leverer organisk stof til jorden og giver en mere levende jord. Men det kræver omhu, korrekt timing og teknik at få efterafgrøden til at lykkes mellem majsrækkerne.

For at få succes er det vigtigt, at du forholder dig til:

  • Hvilken såteknik efterafgrøden etableres med
  • Hvilken græsarter du sår
  • Hvilken type majssort du har i marken
  • Vejret omkring etablering af efterafgrøden

Teknik
Græs etablerer sig hurtigst og bedst, når det har en god kontakt med jord og fugt. Derfor får du den bedste etablering af græsset, når det sås ud i forbindelse med radrensning. Spreder du efterafgrøden ud i marken, vil græsset ligge oven på jorden, og der vil typisk gå længere tid, inden det spirer. Samtidig bliver fremspiringen meget afhængig af, at der er fugt i overfladen, eller der efterfølgende kommer nedbør.

Græsarter
Græs er det bedste valg til efterafgrøde i majs - evt. sammen med lidt cikorie.

  • Strandsvingel – sået når majsen har 3-4 blade – samtidig med 2. ukrudtsbekæmpelse i marker med moderat ukrudtstryk
  • Sildig diploid alm. rajgræs eller hundegræs -  sået når majsen har 7-8 blande, samtidig med tredje ukrudtsbekæmpelse
  • Sildig diploid alm. rajgræs og cikorie - sået når majsen har 7-8 blade, samtidig med tredje ukrudtsbekæmpelse

Vælger du alm. rajgræs, skal du desuden vide, om det er en foder- eller plænetype. Plænetyperne bør ikke sås for sent, da de er finere og langsommere i væksten.

Bemærk - Cikorie må ikke bruges i de efterafgrøder, der bruges til at opfylde de 80 % med efterafgrøder, græs eller roer på undtagelsesbrugene, der bruger op til 2,3 De/ha.

Majssort
Der er forskel på majssorterne. Er det en bredskuldret type, der lukker af for lyset til græsset i bunden, bør du så efterafgrøden så tidligt, at den kan nå at komme godt i gang, inden majsene lukker af for lyset ned mellem rækkerne. Er det en mere forsigtig og opret majssort, skal du derimod passe på, at det ikke er græsset, som får de bedste betingelser.

Vejret og væksten
Sås efterafgrøden i en periode med højt solskin og minimalt med regn, kan der være meget tørt i bunden af majsmarken samtidig med, at majsen gror med raketfart. Her kræver det virkelig den rette såteknik, og at du ikke sår for sent, hvis du skal have succes med efterafgrøden i majsen.

Kvaliteten af frøet
Hos DLF lægger vi vægt på, at også efterafgrøde-græs lever op til dansk kvalitet med renere frø og bedre spireevne end EU standarden foreskriver.