e
Published
28 .aug.2019

Fem vigtige budskaber fra Grovfoderdagen

Vidste du, at du kan få 2.015 foderenheder mere, hvis du vælger at så de nyeste sorter i din græsmark? Dette var ét af mange gode råd, som blev givet til den sønderjyske Grovfoderdag i Hellevad.

Produktchef Gurli Klitgaard fortæller, hvordan du øger udbyttet i græsmarken. 

Var du forhindret i at deltage, eller fik du ikke lige noteret alle guldkornene ned? Så får du her de vigtigste budskaber fra dagen:

Gå ikke glip af den nyeste viden inden for fodergræs og få f.eks. invitation til temadage direkte i indbakken – tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

Påvirk selv dit udbytte i græsmarken – vælg den nyeste genetik

Vejret er vi – desværre – ikke herre over. Men hvad vi sår i marken, kan vi selv påvirke. Derfor er det vigtigt, at du tager stilling til hvilke sorter, du vælger.

Har du fokus på sorter og vælger de nyeste og bedste, kan du få 2.015 foderenheder mere med den nyeste genetik. Sorterne er desuden mere holdbare, så du får flere brugsår.

Læs mere om hvordan du øger dit udbytte i græsmarken her.

Er det for sent at så kløvergræs?

Det er ikke uden betydning, hvornår du anlægger græsmarken.

  • Blanding 21-26, 32-35, 42-43 og 45-46 indeholder alm. rajgræs, hybridrajgræs og/eller rajsvingel af rajgræstypen og kommer hurtigere i gang. Optimalt tidspunkt for etablering af disse blandinger er 15. august, men de kan sås indtil første uge af september, forudsat du reducerer kvælstoftilførslen til først slæt næste år til maks. 85 kg N/ha.
  • Blanding 36, 49 og 50 indeholder en stor andel af strandsvingel, som er en langsom art. Disse blandinger bør sås omkring 8. august - og ikke senere end 15 august.

Hvis du sår lidt sent (sidst i august/først i september), kan du med fordel beskytte udlægget med 30 kg/ha vinterhvede som dæksæd.

Tip: Når de første spirer kommer op, er det en god idé at kigge på marken. Hvordan er balancen mellem græs og kløver? Er der ubalance, kan det være, at du har sået for dybt – det kan du så rette op på til næste såning.

Differentierer du gødskningen?

Husker du at tage hensyn til årstiderne og markens sammensætning, når du giver gødning? Har du kløver i marken, er den ikke glad for for meget N. Det kvæler simpelthen kløveren, og det er ærgerligt, når kløver er én af de helt store proteinkilder og samtidig øger foderoptagelse og mælkeydelse.

Kvælstof til græsmarken efter 1. september øger risikoen for udvintring i en vinter med sne. Sidste slæt børe tages i første halvdel af oktober med en skårlægningshøjde på 10 cm. Kommer den længere ned, koster det udbytte i 1. slæt næste år.

”Vi kan regne med roer”

-  siger vores roeforædler Vibeke Meyer. Det siger hun, fordi roer giver et højt og stabilt udbytte og dermed er kilde til en sikker foderproduktion.

Vidste du f.eks., at roer giver 40 % højere udbytte/ha end majs? Ja, faktisk 50-60 % højere udbytte, hvis man tager toppen med. Derfor bør du måske overveje at prøve én af vores roesorter – gerne ENERMAX. Den har lav rodfue og tager derfor ikke meget jord med op – desuden giver den et godt udbytte. Læs meget mere om ENERMAX her. 

ENERMAX giver et højt og sikkert udbytte. 

Tiltræk bier og insekter med blomsterblandinger

Der findes flere forskellige pollen- og nektarproducerende blomsterblandinger, der tilgodeser bl.a. bierne.

Pollen og nektarblanding indeholder 10 blomstrende arter med meget pollen og nektar, som sommeren igennem tiltrækker f.eks. bier og sommerfugle. Det giver føde for insekterne og danner samtidig fødegrundlag for fulgevildtets unger.

Læs mere om vores andre blomsterblandinger her. 

Flot ser det ud - og så er det godt for bierne.