e
Published
31 .okt.2017

Flere flag på koncernkortet i DLF

DLF har i regnskabsåret 2016/17 foretaget flere strategiske initiativer med etablering af køb selskaber i Sydafrika, Canada og Polen.

DLF fortsætter, i tråd med koncernens strategiske linje, med at udvikle forretningen i nye geografier. Tidligere på året etablerede DLF en strategisk alliance med markedslederen inden for græs- og kløverfrø i Sydafrika, Zaad Holdings.

Administrerende direktør i DLF, Truels Damsgaard, glæder sig over en stærkere tilstedeværelse på det afrikanske kontinent:  
Vi har i mange år afsat frø i Afrika, og vi ønsker at videreudvikle vores afrikanske frøforretning i samarbejde med vores nye partner, som har en stærk position, ikke blot i Sydafrika men også i en række andre afrikanske lande. Det nye joint venture selskab er markedsleder i foder- og plænegræs og har adgang til et meget stærkt produktprogram fra DLFs forædling i Europa, New Zealand og USA.
DLF har et godt team på plads i Sydafrika, der har også omfatter produktrådgivning og demonstrationsforsøg til at understøtte salget.

Styrket position i Canada
Et andet af årets højdepunkter var opkøbet af Moore Seed i Vestcanada, som er hjemmehørende i Peace River området i Alberta provinsen, hvor en stor del af den canadiske frøproduktion sker. DLF Moore Seed giver en bredere adgang til frøproduktion, som man nu i højere grad kan producere internt i virksomheden.
Selskabet udgør et godt match med DLF Pickseed, som vi overtog i 2013, og forstærker vores position i Nordamerika. DLF Moore Seeds giver os en bredere adgang til frøproduktion af eksempelvis timote, der sammen med rødsvingel og alm. rajgræs er de største græsfrøafgrøder i Canada,” fortæller Truels Damsgaard.

Polen rykker frem i Europa
Med etableringen af eget DLF selskab i Polen rykker DLF nu helt ind på det største marked i Østeuropa. Det polske marked har en væsentlig størrelse inden for foder og plænegræs og det øst- og centraleuropæiske område er er et interessant marked for DLF.
”Vi har ønsket at styrke vores platform i Øst- og Centraleuropa, hvor der i lande som Polen, Rumænien og Slovakiet er en større økonomisk vækst end i resten af EU-landene. Den vækst vil vi gerne være en del af, og derfor har vi etableret os i Polen med et lokalt polsk team.
Polen er et interessant marked med gode vækstmuligheder for DLF, og med en lokal tilstedeværelse øger vi vores muligheder for at få en større andel af markedet,”
siger Truels Damsgaard.

Læs mere i publikationen: DLF 2016/17 - Vi omsætter viden til vækst