e
Published
18 .jul.2017

Følg succesen og få den grønneste plæne i kommunen

Er det muligt at få en flot grøn og allergivenlig plæne, som samtidig er klima- og miljøvenlig?

Mikrokløver – lille, nøjsom og fuld af fordele

Mikrokløver skal ikke forveksles med den store bredbladede kløver, der af mange opfattes som ukrudt, når den gror i græsplæner. Mikrokløver er derimod en lille, nøjsom plante sprængfyldt af fordele. Mikrokløverens mange fordele er efterspurgt fra flere kanter og udbredelsen i brug af mikrokløver i plæner er blevet en succes.

Forsøg med mikrokløver viser tydeligt fordelene

Spar gødning og få en klimagevinst

Mikrokløver er i stand til at fange kvælstof fra luften (op til 120 kg/N/ha/år). Denne kvælstof bruges til at gøde det omkringliggende græs. Driftserfaringer viser, at i en almindelig plæne med mikrokløver overtager mikrokøveren plænens kvælstofforsyning allerede året efter såning. Klimagevinsten ved at bruge mikrokløver er væsentlig. Ved en årlige besparelse på 50 kg kvælstof pr. ha svarer det nemlig til en besparelse på 185 kg af drivhusgassen CO2.

Lukker af for ukrudt

Mikrokløver blander sig hurtigt med græsset og skaber et tæt græstæppe, hvor ukrudtet ikke får så nemt fat. Derfor er den god til udsåning i plæner og på områder, hvor det er forbudt at bekæmpe ukrudt.

Effekten af mikrokløver ses tydeligt i farven og tætheden på plænen

God for pollenallergikere

Er man pollenallergiker og har et område med vildtvoksende græs, som er et problem i pollensæsonen, ville dette løses, hvis dette område blev tilsået med mikrokløver istedet for.

Samlet set er der en lang række fordele ved at bruge mikrokløver. Du kan få i Masterline Micro, som er god til ny- og eftersåning.