e
Published
16 .maj.2019

Fokus på græs til temadag

Der mødte 75 interesserede op til "Temadag om græs" på DLF Grovfodercenter Vest hos Niels Haunstrup.

Produktchef Gurli Klitgaard forklarer om de nye DLF Fiber Energy sorter med højere foderoptagelse og højere ydelse. 

De fremmødte så forskellen på de forskellige kløver- og græssorter. Forskellen på den småbladede hvidkløver RIVENDEL i forhold til storbladede hvidkløver SILVESTER var tydelig, og som produktchef Gurli Klitgaard fortalte: ”Så går forædlingen af de nye hvidkløversorter imod endnu større blade og dermed større udbytte”. Den nye sort BRIANA var et eksempel på det.

Der blev også fremvist forskellige sorter af alm. rajgræs. Alm rajgræs er grundstenen i de danske frøblandinger. Særlig fokus er der på sorter med meget høj cellevægsfordøjelighed. Der giver en højere foderoptagelse og højere ydelse. De sorter indgår i de bedste ForageMax blandinger og var i parcellerne markeret med logoet: DLF Fiber Energy.

Til de mere udsatte jorder blev robuste blandinger med strandsvingel og rajsvingel anbefalet af Niels Gylsen Buch fra Vestjysk. Til det formål anbefaler DLF rajsvingel af strandsvingel typen, som markedsføres som Strandsvingel PLUS. Gurli Klitgaard fremhævede sorterne FOJTAN og især HIPAST som robuste sorter af Strandsvingel PLUS med en højere fordøjelighed end strandsvingel.

Nr. Virum Maskinstation fremviste forskellige gylleudlæggere, og Henning Sjørslev Lyngvig fra DM&E henviste til forsøg, der ikke viste forskel på om gyllen blev nedfældet eller slageudlagt med forsuret gylle.

Temadagen sluttede af i Niels Haunstrup nye stald. En stald med højt til loftet, masser af luft og masser af plads, så de 1000 malkekøer med øget trivsel og godt græsensilage forventes af yde mere mælk de næste år.

Græstemadagen var arrangeret af Lemvigegnens Landboforening, Vestjysk, Sagro og DLF.

Vi afholder temadag igen d. 4. og d. 6. juni - se hvad du kan opleve på dagene her.