e
Published
1 .sep.2017

Forædling øger fordøjeligheden

Mælkeproducenter og konsulenthuse melder om gode græsudbytter i år. Det er også glædeligt at se, at årets græsensilage indtil nu er høstet med en høj fordøjelighed. Det skyldes både, at græsset er høstet på et optimalt tidspunkt, og at de nye kvalitetssorter af fodergræs er forædlet til at præstere en højere fordøjelighed.

Produktchef i DLF, Gurli Klitgaard, glæder sig over årets gode græskvalitet, og hun er ikke i tvivl om, at sortsvalget har stor betydning for foderoptagelsen og fordøjeligheden.”Vi screener fodersorterne for fiberfordøjelighed i forædlingen og finder helt op til 10 enheders forskel mellem sorter. Den forskel kan landmændene udnytte til at vælge de bedste græsmarksblandinger, når de skal etablere en ny græsmark".

En høj fordøjelighed gavner ikke blot mælkeydelsen, men også foderoptagelsen af græs og dermed en større andel billigt hjemmeavlet foder. Den høje fordøjelighed i årets græsensilage hænger blandt andet sammen med et lavt fiberindhold (NDF) og en høj fordøjelighed af fibrene (FK-NDF).

Fordøjeligheden af fibre er typisk høj, når græsset høstes på et tidligt udviklingstrin, og fiberfordøjeligheden er en egenskab, der kan aflæses på bundlinjen, når økonomien i græsmarken gøres op. ”Sorter som HUMBI 1, CALVANO 1, BOVINI, ABOSAN 1, DIWAN og FOJTAN er alle eksempler på sorter med en højere fiberfordøjelighed end gennemsnittet, og derfor er sortssammensætningen i frøblandinger også af afgørende betydning for fordøjeligheden og dermed økonomien i græsmarken,” fortæller Gurli Klitgaard.

I 2017 ligger fordøjeligheden af fibre – i både konventionelle og økologiske slæt - væsentligt over sidst års niveau, som tabel 1 viser. Nye fodringforsøg med græsensilage viser, at mælkeydelsen stiger med stigende fordøjelighed - helt op til 80-82 % - af organiske stof.

Diagrammet ovenfor viser FK-NDF værdien for 18 nye sorter af middeltidlig, diploid alm. rajgræs. De fire bedste sorter med en høj FK-NDF værdi får ret til logoet med Mere Mælk Med DLF mælkeglasset. Kilde: DLF forsøg 2011-12.

Sorter med en høj fiberfordøjelighed fra DLF bliver fundet gennem en to-årig afprøvning af alle de nye kandidater, hvor fire årlige slæt analyseres for foderværdi. Græsset bliver analyseret for sukkerindhold, protein og cellevægge (NDF) og fordøjeligheden af NDF og organisk stof beregnes.  Sorter, der har en fiberfordøjelighed over gennemsnittet mærkes med et mælkeglas med logoet ”Mere Mælk Med DLF”.

Når du vælger en græsblanding med et stort indhold af græssorter med mælkeglasmærket, har du et godt udgangspunkt for at høste letfordøjeligt græsensilage, der giver mere mælk og en billiger fodring.

Før en ny sort fra DLF kommer på markedet til danske landmænd er den testet i den danske sortsafprøvning, hvor den som minimum skal have et højere udbytte end måleblandingen, udvise god holdbarhed og have en god sygdomsresistens.