e
Published
28 .feb.2018

Forudsiger spireevne i frø digitalt

I løbet af projektperioden for SpectraSeed, et projekt der anvender digital analyse, er det lykkedes at udvikle en metode, så rodspirelængden kan bestemmes automatisk i den tidlige fase af spireprocessen.

I laboratoriet har vi taget billeder af de spirende frø, og der er fundet en god korrelation mellem antal tidlige rodspirer og antal normale slutspirer. Det betyder at man ud fra målinger, f.eks. på dag fire i rajgræs og dag fem i rødsvingel, kan forudsige antallet af normale slutspirer, og dermed spireevnen i partiet. På sigt betyder det, at vi hurtigere kan disponere over partier i forhold til blanding, pakning og logistik, og vi kan spare tid ved analyse af beholdningsprøver og andre interne spireprøver. 

Ved SpectraSeeds start blev VideometerLab-kuglen installeret i DLFs laboratorium i Roskilde (se billedet), og siden 2013 er tre partier inden for fire sorter af henholdsvis alm. rajgræs og rødsvingel fra tre høstår blevet analyseret for at undersøge, om målinger i den tidlige spireproces kan forudsige spireresultatet. De tidligste tegn på spiring er, at frøet optager vand, og der kommer en lille hvid spire, som er rodspiren. Derfor gik vi først i gang med at udvikle en metode, hvor vi ud fra billeder taget med VideometerLab, kan bestemme rodspirelængden, og det er lykkedes i alm. rajgræs og rødsvingel. Vi har nu sat en metode op, hvor udstyret bestemmer rodspirelængden, og når den er større end to millimeter, betragter vi spiringen som påbegyndt. 

DLF vil arbejde for, ar ISTA-reglerne bliver ændret, så vi kan få det fulde udbytte af den nye teknologi.

"De frø, som spirer hurtigt, er de frø, som har stor sandsynlighed for at udvikle en normal slutspire

Du kan læse mere om SpectraSeeds her.