e
Published
12 .okt.2017

François Desprez ny bestyrelsesformand i Danespo A/S

På Danespos generalforsamling i september i Billund fremhævede bestyrelsesformand Truels Damsgaard, DLF, at Danespo har haft endnu et succesfuldt år med et resultat efter skat på kr. 9,3 mio., det bedste resultat i selskabets seneste femårs periode.

Samtidig lykkedes det at slanke balancen til kr. 163 mio. mod kr. 201 mio. året før. Formanden oplyste, at Danespo pr. 1.april 2017 har overtaget medarbejderne fra forædlingsstationen LKF Vandel samt at bestyrelsen på det forudgående bestyrelsesmøde havde godkendt investeringen i en ny forædlingsstation og hovedkontor i Give.

Efter 10 år på posten som formand overlod Truels Damsgaard posten til Francois Desprez fra Florimond Desprez.

François Desprez takkede Truels Damsgaard for hans indsats som bestyrelsesformand, ikke mindst i de seneste 1½ år hvor Florimond Desprez købte sig ind i Danespo.

Francois Desprez sagde blandt andet: ”Min deltagelse i bestyrelsen siden begyndelsen af 2016 har bekræftet mig i, at Florimond Desprez gjorde rigtig i at investere i Danespo. Det er en ære for mig at efterfølge Truels Damsgaard som formand og at videreføre hans ambition om at videreudvikle Danespo i ind-og udland, godt hjulpet af motiverede og engagerede medarbejdere sammen med professionelle og dygtige avlere. Det nye ledelsesteam kan regne med mig og de øvrige bestyrelsesmedlemmers opbakning til de strategiske retningslinjer, særligt hvad angår F & U og markedsføring samt vores ambitiøse investeringsplaner i Give.”

Danespos bestyrelse består af følgende medlemmer:

  • Francois Desprez (formand), FD Admiral
  • Bruno Desprez, FD Admiral
  • Truels Damsgaard (næstformand), DLF
  • Gert van Straalen, DLF
  • Jeppe Jørgensen, Danespos Avlerforening
  • Niels Frederik Skov Jensen, Danespos Avlerforening

DLF og Florimond Desprez ejer hver 49% af aktierne i Danespo, mens de sidste 2% ejes af avlere og medarbejdere i Danespo.